Đây là một sản phẩm yếu điểm của Mifa Media. Adkimi hoạch định chiến lược quảng cáo số hiệu quả cho khách hàng xuất phát từ những phân tích sâu sắc hành vi người dùng. Từ chiến lược cho đến thực thi, việc đo lường luôn được Adkimi lưu tâm, để có những quyết định kịp thời cho tối ưu chiến dịch quảng cáo.

Screen Shot 2016-07-04 at 10.43.05 AM

Content Protection by DMCA.com
0793 199 986