1. TRANG NHẤT
 2. /
 3. Thiết kế Profile doanh nghiệp

1. Bìa đầu quyển thiết kế Profile

 • Logo
 • Tên giao dịch công ty
 • Slogan hoặc khẩu hiệu thường sử dụng trong công ty
 • Có thể có hình ảnh tượng trung cho ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động của công ty

2. Trang thứ 2 – 3 quyến thiết kế Profile

 • Phụ lục
 • Lịch sử hình thành phát triển của công ty
 • Những mốc đánh dấu quan trọng trong quá trình hình thành phát triển của doanh nghiệp
 • Những sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt cho sự phát triển, thành công của công ty.
 • Kết hợp những hình ảnh minh họa trang trí hay ảnh tư liệu có thực của công ty

3. Trang thứ 4 – 5 quyển thiết kế Profile

 • Giới thiệu tổng quan về công ty
 • Ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động
 • Tầm nhìn và sứ mệnh
 • Hình ảnh minh hoạt trang trí đi kèm

4. Trang thứ 6 – 7 quyển thiết kế Profile

 • Hình ảnh thành viên – bộ máy quản trị điều hành, nhân sự chủ chốt
 • Sơ đồ tổ chức
 • Có thể giới thiệu thêm thông tin nổi bật của thành viên, nhân sự chủ chốt

5. Trang thứ 7 – 8 quyển thiết kế Profile

 • Chi tiết về ngành nghề hoạt động, dịch vụ cung cấp
 • Hình ảnh minh họa, trang trí đi kèm

6. Trang thứ 9 – 10 quyển thiết kế Profile

 • Những dự án tiêu biểu đã hoàn thành mang ý nghĩa quan trọng
 • Những dịch vụ, sản phẩm chủ đạo cung cấp
 • Giới thiệu tổng quan, liệt kê toàn bộ các dự án, công trình đã được thực hiện
 • Hình ảnh minh họa, trang trí phối hợp

7. Các trang tiếp theo quyển thiết kế Profile

 • Những vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh phát triển hiện tại, những giải pháp mới, những trăn trở, mục tiêu ấp ủ…
 • Các hoạt động xã hội hướng đến vì cộng đồng môi trường, nhân loại… thể hiện chiến lược phát triển bền vững

8. Bìa cuối quyển thiết kế Profile

 • Nhắc lại Logo
 • Thông tin liên lạc của công ty
 • Có thể kết hợp các hình ảnh khái quát tượng trung cho sự phát triển
Rate this page
079 319 9986