1. TRANG NHẤT
  2. /
  3. Quảng cáo trực tuyến
  4. /
  5. Google Ads: Bài 15 – Cách bán sản phẩm thông qua Google Ads

Biến thế giới Internet trở thành nơi trưng bày sản phẩm của bạn.

Không phải tất cả các doanh nghiệp đều bán sản phẩm, nhưng đối với các doanh nghiệp thuộc mảng đó, họ có thể kết nối với khách hàng trong suốt hành trình trực tuyến bằng cách sử dụng Chiến dịch mua sắm. Loại chiến dịch này cho phép các nhà quảng cáo cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/dịch vụ mà họ đang bán – bao gồm cả hình ảnh và giá cả – trước khi người dùng nhấp vào quảng cáo. Bán sản phẩm

1. Cách bắt đầu

  • Đăng ký tài khoản Merchant Center. Đây là nơi bạn có thể tải dữ liệu về sản phẩm và cửa hàng lên, đồng thời hiển thị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình mua sắm.
  • Tạo Nguồn cấp dữ liệu mua sắm đầu tiên. Nguồn cấp dữ liệu này sẽ chứa tất cả thông tin về sản phẩm của bạn, bao gồm cả tên sản phẩm, hình ảnh và giá cả.
  • Khởi chạy Chiến dịch mua sắm đầu tiên. Bạn có thể thiết lập một chiến dịch mới trong tài khoản Google Ads của mình.

2. Cách quảng cáo thông minh hơn

Nếu bạn đã và đang chạy Chiến dịch mua sắm, hãy xem Chiến dịch mua sắm thông minh – một loại chiến dịch mới sử dụng chiến lược đặt giá thầu và vị trí đặt quảng cáo tự động để đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch. Tính trung bình, khi sử dụng Chiến dịch mua sắm thông minh, doanh thu của những người thử nghiệm đầu tiên đã tăng 20% trong khi chi phí không đổi.*

Google

Nguồn MIFA Creative Digital Agency

Google Ads: Bài 15 – Cách bán sản phẩm thông qua Google Ads
Content Protection by DMCA.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

079 319 9986