1. TRANG NHẤT
  2. /
  3. Quảng cáo trực tuyến
  4. /
  5. [Infographic] Thời điểm vàng quảng cáo trên Facebook

Theo một báo cáo gần đây của Adobe, người sử dụng Facebook tương tác với mẩu tin và quảng cáo của các nhãn hiệu trên trang web xã hội này vào các ngày thứ Sáu nhiều hơn các ngày khác trong tuần.Adobe đã phân tích sự tương tác của người sử dụng Facebook với các mẩu tin và quảng cáo trên Facebook trong quý I năm nay. Kết quả cho thấy 15,7% các biểu hiện có ấn tượng (impression) của người sử dụng đối với các mẩu tin và quảng cáo trong quý đã xảy ra vào ngày thứ Sáu.Theo sau đó là ngày thứ Năm với tỷ lệ biểu hiện có ấn tượng là 14,5%, trong khi ngày Chủ nhật chỉ giành được tỷ lệ thấp nhất là 13,4%.Mặt khác, có đến gần 25% (24,7%) các lượt xem (view) các đoạn phim video quảng cáo của các nhãn hiệu xảy ra vào ngày thứ Sáu, trong khi ngày Chủ nhật vẫn đạt được tỷ lệ tương tự thấp nhất là 9,7%.Dưới đây là một số phát hiện khác từ báo cáo của Adobe.

Tỷ lệ loại tương tác theo ngày

Trong các ngày thứ Sáu, ngày đạt tỷ lệ tương tác cao nhất, các loại tương tác khác nhau của người sử dụng Facebook (như bình luận, yêu thích, chia sẻ) cũng đạt tỷ lệ cao nhất so với những ngày khác, cụ thể như sau:

Quảng cáo Facebook 1Tỷ lệ loại tương tác theo ngày – Quý I-2014

Quảng cáo FacebookTỷ lệ ấn tượng và tỷ lệ tương tác đối với các mẩu tin và quảng cáo trên Facebook – Quý I-2014

Quảng cáo Facebook 2

Tỷ lệ lượt xem các đoạn phim video quảng cáo trên Facebook – Quý I-2014

Quảng cáo Facebook 3

Tỷ lệ các loại tương tác theo ngày – Quý I-2014

Quảng cáo Facebook 4

Tỷ lệ tương tác theo loại thông tin được đăng tải trên Facebook quý I-2013 và quý I-2014

Quảng cáo Facebook 5

Tỷ lệ tương tác theo loại thông tin được đăng tải trên Facebook

Quảng cáo Facebook 6

[Infographic] Thời điểm vàng quảng cáo trên Facebook
Content Protection by DMCA.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

079 319 9986