1. TRANG NHẤT
  2. /
  3. Thấu hiểu SEO Website
  4. /
  5. Google công bố thuật toán SEO Panda 4.0

Matt Cutts của Google đã công bố trên Twitter rằng họ đã phát hành phiên bản 4.0 của thuật toán Google Panda .

Thuật toán Panda của Google được thiết kế để ngăn chặn các trang web có nội dung chất lượng kém vào kết quả tìm kiếm của Google.

Google không ngừng làm mới và cập nhật Panda,  đây là một bản cập nhật lớn hơn.

Panda 4.0 là một bản cập nhật lớn cho các thuật toán thực tế so với chỉ làm mới dữ liệu. Có nghĩa là , Google đã có những thay đổi xác định các trang web và đã phát hành một phiên bản mới.

Đây là thuật toán Panda mềm mại và nhẹ nhàng, đặt nền móng cho những thay đổi trong tương lai theo hướng đó.

Google nói rằng Panda 4,0 ảnh hưởng đến ngôn ngữ khác nhau với mức độ khác nhau. Trong tiếng Anh tác động là ~ 7,5% của các truy vấn bị ảnh hưởng đến một mức độ mà người dùng thường xuyên có thể nhận thấy .

Đây là các cập nhật trước đó, chúng ta đặt tên chúng theo từng đợt làm mới và cập nhật, 4.0 là cách Google nói bản cập nhật cụ thể :

Panda cập nhật 1 , 24 tháng 2 2011 ( 11,8% các truy vấn ; công bố ; tiếng Anh Mỹ)
Panda Cập nhật 2 , April 11, 2011 (2% của các truy vấn ; công bố ; triển khai bằng tiếng Anh quốc tế )
Panda Cập nhật 3 , 10 tháng 5 năm 2011 ( không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố )
Panda Cập nhật 4 , June 16, 2011 ( không có sự thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố )
Panda Cập nhật 5 , 23 tháng 7 năm 2011 ( không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố )
Panda Cập nhật 6 , ngày 12 tháng 8 năm 2011 ( 6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh ; công bố )
Panda Cập nhật 7 , 28 tháng 9 2011 ( không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố )
Panda Cập nhật 8, ngày 19 Tháng Mười 2011 (khoảng 2 % của các truy vấn ; muộn màng xác nhận )
Panda Cập nhật 9 , ngày 18 Tháng 11 2011 : (ít hơn 1 % của các truy vấn ; công bố )
Panda Cập nhật 10 , 18 tháng 1 năm 2012 ( không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố )
Panda Cập nhật 11 , ngày 27 tháng 2 năm 2012 ( không có thay đổi nhất định; công bố )
Panda Cập nhật 12 , 23 tháng 3 năm 2012 ( khoảng 1,6 % của các truy vấn ảnh hưởng ; công bố )
Panda Cập nhật 13 , 19 tháng 4 năm 2012 ( không có thay đổi nhất định; muộn màng tiết lộ )
Panda Cập nhật 14 , 27 tháng 4 năm 2012 : (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận ; cập nhật đầu tiên trong ngày của một )
Panda Cập nhật 15 , 09 tháng 6 2012 : (1% các truy vấn ; muộn màng công bố )
Panda Cập nhật 16 , June 25, 2012: (khoảng 1 % các truy vấn ; công bố )
Panda Cập nhật 17, ngày 24 tháng bảy năm 2012 : (khoảng 1 % các truy vấn ; công bố )
Panda Cập nhật 18 , 20 tháng 8 2012 : (khoảng 1 % các truy vấn ; muộn màng công bố )
Panda Cập nhật 19 , 18 tháng 9 2012 : ( ít hơn 0,7 % của các truy vấn ; công bố )
Panda Cập nhật 20 , 27 tháng 9 năm 2012 ( 2,4% các truy vấn tiếng Anh, ảnh hưởng, một cách muộn màng công bố
Panda Cập nhật 21, ngày 5 tháng 11 năm 2012 ( 1,1% các truy vấn tiếng Anh tại Mỹ ; 0,4 % trên toàn thế giới ; xác nhận, không công bố )
Panda Cập nhật 22, 21 tháng 11 2012 ( 0,8% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng ; xác nhận, không công bố )
Panda Cập nhật 23, ngày 21 tháng 12 năm 2012 ( 1,3% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng ; xác nhận, công bố )
Panda Cập nhật 24 , 22 tháng một năm 2013 ( 1,2% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng ; xác nhận, công bố )
Panda Cập nhật 25 , 15 tháng 3 năm 2013 ( xác nhận là đến , không xác nhận là có xảy ra )

Theo Searchengineland.com.

Google công bố thuật toán SEO Panda 4.0
Content Protection by DMCA.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

079 319 9986