1. TRANG NHẤT
 2. /
 3. Tiếp thị kỹ thuật số
 4. /
 5. Thời gian đăng bài hiệu quả trên Facebook

Sản phẩm B2C

 • Facebook: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng. 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. 4 giờ chiếu đến 5 giờ chiều.
 • Instagram: 8 giờ sáng. 1 giờ chiều. 9 giờ tối.
 • Twitter: 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng. 12 giờ trưa. 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
 • LinkedIn: 12 giờ trưa.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Sản phẩm B2B

 • Facebook: 9 giờ sáng. 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều
 • Instagram: 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều. 8 giờ tối đến 9 giờ tối.
 • Twitter: 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng. 11 giờ trưa. 6 giờ chiều. 9 giờ tối.
 • LinkedIn: 8 giờ sáng. 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 6 giờ chiều.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Dịch vụ phần mềm

 • Facebook: 9 giờ sáng. 3 giờ chiều. 5 giờ chiều
 • Instagram: 11 giờ trưa. 1 giờ chiều. 5 giờ chiều
 • Twitter: 10 giờ sáng. 2 giờ chiều. 6 giờ chiều.
 • LinkedIn: 9 giờ sáng. 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

 • Facebook: 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng. 9 giờ sáng. 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa
 • Instagram: 10 giờ sáng. 2 giờ chiều
 • Twitter: 9 giờ sáng. 6 giờ chiều.
 • LinkedIn: 10 giờ sáng. 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Doanh nghiệp truyền thông

 • Facebook: 7 giờ sáng. 11 giờ trưa. 6 giờ chiều
 • Instagram: 9 giờ sáng. 12 giờ trưa. 3 giờ chiều
 • Twitter: 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng. 11 giờ trưa. 7 giờ tối đến 8 giờ tối. 10 giờ tối.
 • LinkedIn: 8 giờ sáng.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Giáo dục cao cấp

 • Facebook: 8 giờ sáng. 12 giờ trưa. 3 giờ chiều
 • Instagram: 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều
 • Twitter: 8 giờ sáng. 5 giờ chiều. 7 giờ tối. 9 giờ tối
 • LinkedIn: 10 giờ sáng.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Ngày đăng hiệu quả nhất

 • Facebook: Thứ 5, 6, 7, chủ nhật
 • Instagram: Thứ 6
 • Twitter: B2C: Ngày tốt nhất là thứ 7 và chủ nhật. B2B: Các ngày trong tuần là tốt nhất, trừ thứ 7 và chủ nhật.
 • LinkedIn: Thứ 4

Nguồn: MIFA Creative Digital Agency

Thời gian đăng bài hiệu quả trên Facebook
Content Protection by DMCA.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

079 319 9986